Ønsker grundige forberedelser

| Av Misjonssambandets kvinnenettverk |

Vi vil begynne med å takke hovedstyret og arbeidsgruppa for arbeidet de har gjort så langt i arbeidet med menighetstenkning og organisasjonsstruktur i Misjonssambandet, og er glade for at de har tatt utfordringene rundt nåværende struktur på alvor.

Dette innspillet fra Misjonssambandets kvinnenettverk kommer fordi vi ønsker å bidra som en positiv og konstruktiv ressurs i det viktige arbeidet frem mot generalforsamlingen i sommer. For oss er det viktig at denne strukturendringen skjer, fordi det vil åpne for flere kvinners tjeneste.

Minst mulig støy

Vi er glade for at rådsmøtet ga grønt lys til videre arbeid med utredningen, og ser frem til behandlingen av saken på GF. Samtidig kjenner vi på en uro for hvordan saken vil bli mottatt, og vi opplever at det er behov for en grundig forberedelse og fyldig presentasjon av saken til hele bredden av organisasjonen i tiden frem mot GF. Vi tenker både på spørsmål knyttet til at forslaget åpner for kvinner i nye roller, men også andre knyttet til forslaget om strukturendringer. For oss er det viktig at det blir minst mulig støy i prosessen, slik at ikke enkeltsaker stopper opp hovedlinjene i endringene som foreslås. Vi håper at ledelsen er bevisste på disse spørsmålene, og vil oppfordre dem til å legge til rette for et bredt og klargjørende arbeid med disse tingene, slik at alle vet hva vi stemmer over – og ikke stemmer over – på GF.

Forslag om fagdag

Vi har nå tatt kontakt med ledelsen i Misjonssambandet fordi vi har et forslag om å arrangere en fagdag våren 2022. Tanken vår har vært å ta initiativ til en bred og viktig samtale om tematikken som skal behandles på GF. Dette bør flere i Misjonssambandet kunne gå sammen om å arrangere, som Misjonssambandet Norge og Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Med tanke på innholdet i en slik dag har vi sett for oss at det bør ta for seg flest mulig sider av temaene som berøres i forslaget til GF, og vi vil også foreslå at det blir sagt noe presist om hva det teologiske grunnlaget består i og hvordan det allikevel åpner for en omstrukturering. I tillegg ser vi for oss at det er flere ulike relevante programposter, både som enkeltinnspill, panelsamtaler, ulike synspunkt og mulighet for å stille spørsmål. Vi tror det vil være bra, og skape trygghet, om de som står bak forslaget kan si noe om hvorfor de mener dette er en god og viktig endring for organisasjonen. Helt konkret vil vi foreslå å gjøre det til et digitalt arrangement, som både kan følges av flest mulig hjemmefra og fra lokale samlingspunkt, som i forsamlinger. Vi vet at Misjonssambandet Ung hadde en samtale om relevant tematikk mellom Ivar Vegge og Espen Ottosen i forbindelse med landsmøtet høsten 2019, og vi tror blant annet en slik type programpost vil være fruktbar i denne sammenhengen også.

Viktig åpenhet

Bak forslaget ligger det en tanke om at det bør være et mål å ha mest mulig åpenhet rundt denne saken, med mulighet for å stille relevante spørsmål i en ramme som ikke er preget av at et vedtak snart skal fattes, slik det kan bli på GF. Ved å gjøre dette, tror vi også vi kan rydde unna unødvendig usikkerhet og fange opp utfordringer ved forslaget før saken skal behandles.

Vi ønsker derfor å utfordre ledelsen i Misjonssambandet til å fortsette å jobbe med saken, og å finne konkrete måter å forberede hele organisasjonen på saksbehandlingen på GF, for eksempel ved å arrangere en fagdag.

Vennlig hilsen Misjonssambandets kvinnenettverk

ved Marta Furnes, Marta S. Leodo, Maria Celine Lundeby, Grete Y. Martinsen, Liv Marit Egeland Pettersen, Greta Ydstebø og Erika Vestre

4 Kommentarer on “Ønsker grundige forberedelser

  1. 100,000 Backlinks only $10,Subject to data from ahrefs.com.After paid $10 by PayPal (My PayPal:helloboy1979@gmail.com),Tell me your URL, email and comment content.I will complete the task within ten days.But It may take up to a month for the data updated from ahrefs.com.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *