Vår tid

Om du les «Kyrkja og Guds folk» av Ludvig Hope, vert det tydeleg at han var seg bevisst den tida han levde i og dei forholda som rådde medan han tente. Det...

Ny kurs eller ny struktur

| Av Espen Ottosen | Et knapt flertall av delegatene på høstens rådsmøte ville at Misjonssambandet fremover skiller «tydeligere mellom en åndelig tilsynslinje og et mer generelt lederansvar i organisasjonen – lokalt,...

Et krevende rådsmøte

| Av Ove Sandvik | Helga 22.-24. oktober var 50 stemmeberettigede delegater samlet til rådsmøte for NLM. Eneste sak til behandling var dokumentet «Menighetstenkning og organisasjonskultur i NLM» fra Hovedstyret (HS). Dette...

Velkommen! (Festet innlegg)

Til Misjonssambandets rådsmøte la hovedstyret frem utredningen «Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM». Denne gjennomgår Bibelens menighetsteologi og foreslår dernest en del strukturendringer i vår organisasjon. I lys av rådene fra rådsmøtet vurderer...