Kritiske merknader i forbindelse med omorganisering av eldstefunksjon i NLM

| Av Reidar Bøe og Thor Fremmegård |

Vi er takknemlig for at et samlet HS og administrasjon i NLM ønsker å ta vare på en bibelforståelse hvor det er forskjell på menn og kvinners tjeneste når det gjelder tilsyn/eldstefunksjon.  Vi er også takknemlige for arbeidet i dokumentet med å synliggjøre behovet for åndelig lederskap lokalt og regionalt

Uenigheten gjelder i hovedsak om det skal være to «toppledd» i NLM, et tilsynsråd og et annet organ, et sentralstyre som skal lede organisasjonen innenfor strategi, administrasjon, økonomi m.m. 

 1. Vi mener behovet for en så drastisk endring er svakt begrunnet. Det som nevnes er at behovet for at kvinner kan bruke hele seg, inkludert nådegaver og annen kompetanse. Og at hvis vi skiller mellom eldsteråd og styre lokalt, så bør det også skje sentralt.

 2. Vi mener det vil føre til en svekkelse og innsnevring av praktisering av en bibelsk eldstefunksjon.  Dokumentet taler bibelsk om en tilsynsfunksjon som et helhetlig og omsorgsfullt tilsyn og ansvar for menighetens åndelige liv og utvikling. (s14 og 17)

  De konkrete arbeidsoppgavene som nevnes for nasjonalt tilsynsråd er svært begrensede, dvs. utarbeidelse av teologiske uttalelser og dokumenter + godkjenning av ansettelser i forkynnende og ledende stillinger.

  Vi mener svært mange saker også innen strategi, ledelse, økonomi m.m., både med arbeidet i Norge og Internasjonalt berører «det helhetlige tilsyn og ansvar», hvilken helhetlig retning organisasjonen skal ledes i.
 1. Vi mener en foreslått todeling av øverste ledd inneholder mye uavklart hvem som har det øverste ansvaret i organisasjonen. Et nytt tilsynsråd skal godkjenne ansettelser av forkynnere og ledere (sannsynligvis etter innstilling fra sentralstyret?) Hvem blir det nå som reelt kaller, ansetter og sender på vegne av misjonsfolket? Hvem kaller og ansetter daglig ledelse (GS)?

  I hele NLM sin historie har HS hatt ansvaret både for arbeidere i inn- og utland. Utsendingene internasjonalt har blitt utsendt med bønn og håndspåleggelse av HS slik de eldste gjorde det i Antiokia i Ap.Gj. 13.
 1. Vi mener omorganisering av sentralleddet vil bli svært krevende med en endring av mange av NLM sine grunnregler.  Nye grunnregler må gi eksakte svar på hvilke ansvarsområder og hvilke saker som hører hjemme i sentralstyret/respektive tilsynsrådet.  Mange saker vil ha berøringspunkter til begge organer. Hvem skal avgjøre ved eventuell uenighet/konflikt?

 2. Vi frykter at en todeling av sentralleddet vil føre til en styrket «makt» hos administrasjonen og en tilsvarende svekket «makt» hos de folkevalgte organer. Vi tror administrasjonen både vil og må avgjøre i mange saker hva som skal behandles i de respektive organ. Vi tror det er viktig at det er tydelig i vår struktur hvem som har det øverste ansvar, også overfor misjonens administrasjon.

1 Kommentar on “Kritiske merknader i forbindelse med omorganisering av eldstefunksjon i NLM

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *