Et krevende rådsmøte

| Av Ove Sandvik |

Helga 22.-24. oktober var 50 stemmeberettigede delegater samlet til rådsmøte for NLM. Eneste sak til behandling var dokumentet «Menighetstenkning og organisasjonskultur i NLM» fra Hovedstyret (HS).

Dette dokumentet skisserer en endring av tilsynsfunksjonen i NLM. Det vesentlig nye i dette er at det foreslås at HS og Rådsmøtet legges ned, og at det istedenfor opprettes et nytt sentralstyre med administrativt ansvar. Dette vil være åpent for både kvinner og menn. I tillegg opprettes et tilsynsråd og en tilsynssynode som består av menn. Disse organ vil ha åndelig tilsynsansvar. Noen av mine innvendinger mot dokumentet finnes i artikkelen «Eldstefunksjonen i NLM», offentliggjort i mai 2021 på min blogg. Dokumentet fra HS finnes på nlm.no.

Rådsmøtet hadde en svært krevende og intens debatt om saken på fredag og lørdag, med en vanskelig avstemming på søndagen. Både samtalen og avstemmingen viste at rådsmøtet var delt omtrent på midten. Samtalen foregikk i en god tone og var saklig.

Dokumentet hadde noen formuleringer angående tjenestedelingsprinsippet, som jeg og mange med meg, mente var en svekking av det bibelske belegget for dette prinsippet. Hovedstyret valgte derfor å trekke dette avsnittet og viser heller til begrunnelsen i dokumentet «Sammen i tjeneste» fra 2012. Hovedstyret presiserte at en forutsetning for arbeidet med dokumentet er at tjenestedelingsprinsippet ligger fast. Det er jeg glad for. Noen av delegatene sa imidlertid rett ut at dette forslaget er et første skritt mot målet om å få bort tjenestedelingsprinsippet. Andre sa det ikke direkte, men det skein gjennom ved deres argumentasjon. Personlig er jeg redd for at hvis dette forslaget blir vedtatt av GF, vil det ikke gå lang tid før Bibelens tale om tjenestedeling vil bli fornektet i organisasjonen min.

Første forslag til avstemming var et forslag fra meg om at eventuelle grunnregelendringer som følge av HS sitt dokument, vil være av læremessig karakter og derfor må tilbake til Rådsmøtet. Mange var uenig i dette, og andre som nok var enig, mente at vi ikke kunne fastslå dette før konkrete forslag til endringer av grunnreglene foreligger. Forslaget fikk kun 14 stemmer. 

Erik Waaler fremmet et forslag som sa at rådsmøtet ikke har fått seg forelagt noen forslag til endringer av grunnregler, noe som gjør at rådsmøtet ikke kan ta stilling til om grunnregelendringer er av læremessig karakter. Dette ble vedtatt med 28 stemmer. Dermed falt også HS sitt forslag som sa at forslaget ikke medfører læremessig endring. Det dette betyr, er at rådsmøtet avviste å ta stilling til om grunnregelendringer som den foreslåtte strukturendringen medfører er av læremessig karakter.

Neste avstemming var om rådsmøtet støtter hovedlinjene i dokumentets teologiske gjennomgang. Dette ble vedtatt mot en stemme. Denne ene stemmen var min. Årsaken til at jeg valgte å ikke stemme for, er en uro for at det peker ut en mer frikirkelig kurs. Jeg støtter imidlertid mye av de teologiske vurderingene som kommer fram i dokumentet. Deretter ble det stemt over et forslag fra undertegnede om å utsette behandlingen av dokumentet en generalforsamlingsperiode. Dette ble nedstemt og fikk kun 11 stemmer.

Den siste større avstemming var et forslag fra HS om å gi støtte til dokumentets tydelige skille mellom administrativt lederansvar og åndelig tilsynsansvar. HS understreket at dokumentet var uferdig, men ba om tilslutning til hovedtrekkene i forslaget. Dette forslaget fikk 26 stemmer, mens 24 stemte mot. Se nlm.no for flere detaljer.

Samtalen mellom møtene er viktig.

Oppsummering

Rådsmøtet gav et klart råd om ikke å endre gjeldende tjenestedelingsprinsipp. Dette ble ikke vedtatt i vedtaks form, men HS valgte å trekke formuleringer som antydet en slik svekkelse. Samtidig merkes et sterkt press i retning av et nytt bibelsyn i NLM. For meg personlig vil det ikke være mulig og leve med et eventuelt framtidig vedtak om tjenestedeling som er i strid med Guds ord. Det er vemodig å merke at et nytt bibelsyn begynner å få fotfeste i organisasjonen.

Rådsmøtet var delt omtrent på midten i spørsmålet om ny struktur for HS og Rådsmøtet. Et flertall på 26  støttet HS, mens 24 stemte mot. Dette er et så svakt grunnlag og er så splittende, at mitt råd til HS er at de må tenke seg nøye om i den videre behandling. Et slikt forslag vil skape mye uro og splittelse i organisasjonen. Kanskje er de mer liberale krefter i organisasjonen så sterke, at det også blir stor uro om forslaget ikke fremmes?

Flere, meg selv inkludert, rådet HS til å innkalle til et ekstraordinært Rådsmøte våren 2022, når HS er ferdig med sin behandling av dokumentet og har utarbeidet forslag til grunnregelendringer. Hvis ikke HS velger å gjøre det, kan ¼ av rådsmøtets delegater kreve en ny rådsmøtebehandling. Da har Rådsmøtet mulighet til å ta stilling til om de foreslåtte grunnregelendringer er av læremessig karakter. Den myndigheten ligger til Rådsmøtet og ikke til HS eller GF. Rådsmøtet selv avgjør hva som er grunnregelendringer av læremessig karakter. Jeg vil tro at HS vil ønske å ha ryggdekning fra Rådsmøtet før de fremmer det som tidligere HS-formann Lars Gaute Jøssang, karakteriserer som et av de mest radikal forslag i NLMs historie.

Jeg er både spent og urolig for den videre behandling av denne saken. Jeg er urolig for den sprengkraft som ligger i dette. Jeg frykter for at en svekket bibeltroskap har fått større fotfestet hos oss enn vi har vært klar over. Vi opplever i NLM en alvorlig uro omkring varslingssaker og et Rådsmøte som er delt nesten på midten i struktursaken. Dette har sprengkraft i seg til ikke bare en opprivende debatt, men også til avskalling i organisasjonen. Derfor trenger HS og GF, og eventuelt et ekstraordinært Rådsmøte, og omsluttes av mye forbønn.

«Herre vis oss din vei».

Innlegget er hentet fra Ove Sandviks blogg. Gjengitt med tillatelse.

3 Kommentarer on “Et krevende rådsmøte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *